Spodní izolace

Hydroizolace - stavební izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody. Tvoří ji souvislá, neprodyšná vrstva tvořená různými voděodolnými materiály.

Používá se v místech, kde by průnik vody působil poškozování konstrukcí a vlhkost uvnitř stavby, např.:

  • oddělení základů či podzemní části stavby od okolního terénu - doplňuje se odvodňovací kanalizací
  • vodorovné oddělení nedostatečně izolované podzemní a nadzemní části (starší) stavby
  • izolace vodorovných střech, teras a balkónů
  • izolace vnitřních prostor vystavených působení vody, zejména koupelen

asfaltové pásy - dodáváme špičkové hydroizolační pásy pro izolaci základů staveb ale i pro ploché a šikmé střechy, inženýrské stavby, vodohospodářské stavby, odpadové hospodářství a pro další segmenty stavebnictví. Vysoká kvalita produktů zaručuje dlouhou životnost hydroizolačních systémů i samotných staveb.

foliové hydroizolační systémy – určené pro povlakové hydroizolace střech

hydroizolační stěrky, tekuté lepenky - vytváří souvislou hydroizolační a protiradonovou bariéru. Májí velmi dobrou přídržnost k podkladu a dlouhodobě chrání stavební konstrukce před průnikem vody. Vynikají trvalou pružností a přilnavostí ke všem běžným stavebním povrchům a snadno se aplikují. Užívají se zejména pro hydroizolaci sklepů, teras, balkónů, bazénů, nádrží a jímek.


Naši dodavatelé:


Napište nám

  
Nahoru